Zákaz HHC v Česku - jednání vlády 14.02.2024

Zákaz HHC: Kontroverze a důsledky

V České republice se rozhořela debata ohledně chystaného zákazu HHC (hexahydrokannabinolu), látky podobné THC. Tento krok vlády vyvolal silné reakce jak mezi prodejci, tak mezi uživateli této látky. S blížícím se jednáním vlády dne 14.02, které rozhodne o zařazení HHC na seznam zakázaných látek, se situace stává stále napjatější.

HHC a plánovaný zákaz

HHC, chemicky podobný THC, se dostal do centra pozornosti českých regulátorů. Vláda argumentuje potřebou ochrany veřejného zdraví, zejména mladistvých, kteří mohou být látkou ohroženi. Prodejci a distributori HHC však považují plánovaný zákaz za nepřiměřený a hrozí vládě soudními spory. Hlavním důvodem zákazu jsou HHC sladkosti, gummies či edibles. V reakci na zákaz všichni prodejci odstranili z prodeje HHC sladkosti a snaží se tak předejít riziku zákazu.

Reakce prodejců a uživatelů

Prodejci produktů s HHC se bouří proti chystanému zákazu, tvrdíce, že vládní opatření je přehnané a postrádá pochopení pro nuance trhu s HHC. Uživatelé této látky se na sociálních sítích a ve veřejném diskurzu vyjadřují proti zákazu, zdůrazňujíce, že HHC jim pomáhá řešit zdravotní problémy, jako jsou chronické bolesti nebo úzkost. Zároveň všichni prodejci vědí, že toto není řešení. HHC by mělo být regulované, protože stejně by si to uživatelé objednali ze zahraničí a výsledek zůstává stejný. Takhle by byl trh zcela pod kontrolou, vznikly by licence a systém, který by reguloval HHC či jiné podobné deriváty.

Politické a veřejné diskuse

Politici a veřejnost se v otázce zákazu HHC rovněž nejsou jednotní. Někteří politici, jako například Pavel Bělohrádek, navrhují alternativní řešení a upozorňují na potenciální neúčinnost zákazu. Diskuse se točí kolem otázek regulace, veřejného zdraví a svobody volby dospělých.

Důsledky zákazu

Zákaz HHC by mohl mít široké důsledky pro trh, uživatele a celou společnost. Distributoři se obávají ztráty obchodu a možného přesunu prodeje do nelegálních kanálů či zahraničí. Uživatelé, kteří na HHC spoléhají pro léčebné účely, by mohli být nuceni hledat alternativy, které nemusí být stejně účinné nebo velmi bezpečné.

Závěrečné rozhodnutí

Všechny oči se nyní upírají na jednání vlády dne 14.02, kdy se rozhodne o budoucnosti HHC v České republice. Toto rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky nejen pro trh s HHC, ale také pro debatu o drogové politice a regulaci psychoaktivních látek v Česku. 

Naše společnost Ifeel je toho názoru, aby došlo k regulaci, která je stejná jako pro alkohol či cigarety, které mají často horší následky než produkty z HHC. V prvé řadě by se měly odstranit všechny sladkosti a gummies z HHC, které způsobily tento problém a poté vymyslet systém, který bude regulovat HHC a jiné kanabinoidy. Samozřejmostí by měl být prodej od 18+ a na každém obalu napsané dávkování HHC, které zaručí, že se nestane něco, co by mohlo uživatele zdravotně ohrozit při nadměrné konzumaci.

 

Pro poslední nákupy HHC doporučujeme tyto kategorie s našimi produkty: 

 

Průvodní dopis pro jednání 14.02.2024 - zdroj: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSD28GHGPQ/?fbclid=IwAR13F6Jf38ULAVh8c5oxE-LGjPPCK4gkY6Gb9tQjavUEFK6qRSWL7lv2JzA

Vážený pane předsedo vlády,
předkládám k projednání vládě a její Legislativní radě návrh nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů.
Z důvodu časové naléhavosti a pro hrozící zdravotní rizika si Vás dovoluji zdvořile požádat
o zrychlenou proceduru projednání tohoto návrhu toliko stanoviskem předsedy Legislativní
rady vlády bez projednání návrhu v pracovních komisích Legislativní rady vlády, neboť
nejnovější data svědčí o nutnosti co nejrychlejší regulace látek hexahydrokanabinolu
(HHC), hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a tetrahydrokanabiforol
(THCP). S ohledem na kritickou situaci a rizika s užíváním těchto látek v současné době
spojených Vás, vážený pane předsedo vlády, zdvořile, ale naléhavě žádám, aby návrh byl
vládou projednán co možná nejdříve, ideálně na její schůzi dne 14. února 2024, a bylo
možné zabránit prohlubování rizik s užíváním těchto látek spojených, a to zejména mezi
nedospělou populací.
Konkrétně jen v lednu roku 2024 došlo v Karlovarském kraji již k osmi případům
předávkování dětí a mladistvých látkou HHC, přičemž nejméně jedno dítě bylo
hospitalizováno na oddělení JIP karlovarské nemocnice. V Plzni pak v souvislosti s látkou
HHC ošetřili za uplynulý čtvrtrok 11 dětí. Předávkování se však netýká pouze dětí, jedna
dospělá žena musela být dokonce napojena na plicní ventilaci a minulý víkend skončily i
tři dospělé osoby na jednotkách intenzivní péče. Děti a mladiství užívají tyto látky zejména
v podobě gumových medvídků, které se prodávají pod označením „sběratelské předměty“
a lze je koupit i prostřednictvím prodejních automatů. Záchranná služba již vyjížděla i k
intoxikovaným žákům základní školy. U intoxikovaných pacientů látkou HHC pak dochází
k poruchám vědomí, výkyvům nálad, agresi či nevolnostem.
Zařazení těchto látek a jejich účinných složek na seznam psychotropních látek je nutné
přinejmenším do chvíle, než bude legislativně vyřešena regulace těchto látek takovým
2
způsobem, aby tyto látky nebyly dostupné pro nedospělou populaci, pro kterou jsou krajně
rizikové a mezi kterou se velmi rychle šíří.
Na základě výše uvedeného žádám o zařazení návrhu na program nejbližší schůze vlády
k projednání do části B, aby návrh mohl být následně co nejdříve publikován ve Sbírce
zákonů, a bylo tak možné reagovat na vzniklou situaci v oblasti vážného ohrožení
veřejného zdraví, zejména mezi mladistvými.

 

Ifeel

Zpět do obchodu
Vraťte se k nám! ... ...